Ako zamerať parapety

Ako zamerať vonkajšie parapety
(ťahané, ohýbané, pozinkované)

Odporúčaná výška priestoru na montáž vonkajších parapetov od podkladu po horný drážku na parapet je 25-30 mm.

Vonkajšie parapety majú tieto miery:

Zmerajte si dĺžku medzi vonkajšími špaletami. Pokiaľ chcete mať parapet zapustený v omietke, počítajte so zapustením minimálne 20 mm na každej strane ostenia. Tým sa celková dĺžka zväčší o 5-6 mm z dôvodu sily koncoviek parapetu, ak budeme koncovky potrebovať.

PRÍKLAD: 1610 mm + 40 (20+20) mm = 1650 mm - toto je dĺžka parapetu pre zapustený parapet do omietky.

Ak sú omietky (špalety) hotové a parapet sa zapúšťať nebude, merajte prednú aj zadnú stranu z dôvodu, že špaleta môže byť nerovná. Ak sa špalety rozchádzajú, merajte vždy dlhší rozmer. Ďalej odčítajte od čistého rozmeru nameranej dĺžky 5-6 mm, čo odpovedá sile páru bočných krytiek.

PRÍKLAD: 1610 mm – 5 mm = 1605 mm – toto je dĺžka parapetu, ktorá sa bude dávať medzi hotové omietky.

Odporúčaná výška lôžka na montáž vonkajších parapetov od podkladu po hornú drážku rámu okna je na parapet 25 - 30 mm.

Zamerajte si vyloženie (hĺbku) vonkajšej špalety. Merajte pravú aj ľavú stranu, pretože podmurovka nemusí byť po celej dĺžke rovnako hlboká.

Pri vonkajších parapetoch nieje možné vzhľadom na technológiu výroby dodať parapety s nepravidelnou hĺbkou. Voľte vždy najbližšiu vyšší hĺbku, ktorá je v ponuke. Treba počítať s tým, že vonkajšie parapet bude zapustený 10 mm pod profil okna. K hĺbke parapetu odporúčame pripočítať presah min. 40 - 50 mm na nos parapete.

Správne stanovený presah zaisťuje odvod vody z parapetu a zabraňuje jej stekaniu po fasáde domu.

PRÍKLAD: 110 mm + 10 mm + 40 mm = 160 mm. Vybrali sme najbližšiu výššiu hĺbku, čo je v tomto prípade 165 mm - toto je hĺbka parapetu.

Ako zamerať vnútorné parapety
(plastové, dřevotrieskové)

Odporúčaná výška priestoru na montáž vnútorných parapetov od podkladu po horný drážku na parapet je 23-27 mm.

Vnútorné parapety majú tieto miery:

Zmerajte dĺžku medzi vnútornými špalety.

Pokiaľ chcete mať parapet zapustený v omietke, počítajte so zapustením minimálne 20 mm na každej strane ostenia. Tým sa celková dĺžka zväčší o 5 mm z dôvodu sily koncoviek parapetu, ak budete koncovky potrebovať.

PRÍKLAD: 1600 mm + 40 (20+20) mm = 1640 mm - toto  je dĺžka parapetu pre zapustenie parapetu do omietky.

Ak sú omietky (špalety) hotové a parapet sa zapúšťať nebude, merajte prednú aj zadnú stranu, pretože špaleta môže byť nerovná. Ak sa špalety rozchádzajú, merajte vždy dlhší rozmer. Ďalej odpočítame od čistého rozmeru nameranej dĺžky 5 mm, čo odpovedá sile páru bočných krytiek.

PRÍKLAD: 1600 mm – 5 mm = 1595 mm – toto je dĺžka parapetu, ktorá sa bude dávať medzi hotové omietky.

Odporúčaná výška lôžka pre montáž vnútorných parapetov od podkladu po hornú drážku podkladového profilu na parapet je 23 - 27 mm.

Zmerajte si vyloženie (hĺbku) vnútornej špalety. Merajte pravú aj ľavú stranu, pretože murivo nemusí byť po celej dĺžke rovnako široké.  

Treba počítať s tým, že parapet bude zapustený 10 mm pod profil okna. K hĺbke parapetu odporúčame pripočítať min. 30 mm na nos parapetu a presah.

PRÍKLAD: 135 mm + 10 mm + 30 mm = 175 mm - toto je hĺbka parapetu.


Zaujíma vás, koľko za parapet na mieru zaplatíte?

Zadajte rozmery, farbu, príslušenstvo a počet kusov do konfigurátora parapetov.

Konfigurátor parapetů